ארכיון של: יולי 2014

Land, irrigation water, greenhouse gas, and reactive nitrogen burdens of meat, eggs, and dairy production

מאמר חשוב מאוד על ההשלכות הסביבתיות של תזונה מהחי, פרי שיתוף פעולה של מדענים ממכון ויצמן עם חוקרים אמריקאיים. המסקנה