ארכיון חודשי: פברואר 2015

מפגש 10, מרץ 2015: מזון מקומי

מפגש 10, מרץ 2015: מזון מקומי

  מפגש מרץ, מזון מקומי תנועת המזון המקומי תופסת תאוצה ומעוררת עניין הולך וגובר בציבור כאלטרנטיבה לגידול קונבנציונלי לאור המחיר

המלצות התזונה החדשות של ה USDA.

המלצות התזונה החדשות של ה USDA.

קיימות מזון ובטיחות: נגישות למזון מזין, בטוח ובכמות מספקת היא אלמנט חיוני של בטחון תזונתי לאוכלוסיית ארה"ב. תזונה בת קיימא

Farming is now worse for the climate than deforestation

Farming is now worse for the climate than deforestation

Farming is now worse for the climate than deforestation המאמר הבא סוקר את פליטות הפחמן הרבות שמקורן בחקלאות ויצור מזון.

מפגש פברואר: דיאטות בנות-קיימא

מפגש פברואר: דיאטות בנות-קיימא

מפגש פברואר: דיאטות בנות-קיימא (Sustainable diets) על פי האו"ם, "דיאטות בנות קיימא הן אלה עם השלכות סביבתיות מזעריות התורמות לביטחון