מפגשי הפורום

מפגש פורום: חקלאות אורגנית בעד ונגד

מפגש פורום: חקלאות אורגנית בעד ונגד

חקלאות אורגנית, בעד ונגד – מפגש אפריל – הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא מפגש הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא חקלאות